Aanmelden
De tip van euro-boek.nl
Soortgelijke boeken
Andere boeken die eventueel grote overeenkomsten met dit boek kunnen hebben:
Zoekfuncties
boekentips
actueel
Advertentie
Betaalde advertentie
- 0 resultaten
laagste prijs: € 22,50, hoogste prijs: € 29,90, gemiddelde prijs: € 24,88
Adieu, adieu o Uden: dagelijks leven en onderwijs op het College van het H. Kruis te Uden 1950-1965 - Berns, Jan, Jan van den Bosch und Kees Mettes
(*)
Berns, Jan, Jan van den Bosch und Kees Mettes:
Adieu, adieu o Uden: dagelijks leven en onderwijs op het College van het H. Kruis te Uden 1950-1965 - eerste uitgave

2010, ISBN: 9067076511

gebonden uitgave, ID: 22404952996

[EAN: 9789067076517], [SC: 2.8], [PU: Amsterdam Uitgeverij De Bataafsche Leeuw B.V.,], ALLTAG, AUSBILDUNG, HOCHSCHULE, H. KRUIS, UDEN, NOORD-BRABANT, SCHULGESCHICHTE, 424 Seiten Holländisches Produkt mit hölländischen Text // Inhoud: Proloog 7 1. De geschiedenis van het College 10 1.1. De voorgeschiedenis van het College 10 1.2. Het tijdsbeeld rond de periode 1950-1965 20 1.3. Conclusie 32 2. Naar het College 34 2.1. Roeping 34 2.1.1. Het verschijnsel roeping 34 2.1.2. De jongens van Uden over hun roeping 38 2.1.3. Vervreemding van de wereld 47 2.2. Werving 49 22.1. Wetvingsacties 50 222. De keuze voor Uden 53 2.3. Toelating 59 2.4. Godsdienstig klimaat 64 2.4.1. Richtlijnen voor godsdienstige vorming 64 2.42. Kuisheid 75 2.5. Conclusie 79 3. Het dagelijks leven 81 3.1. Een wandeling door het collegegebouw 81 32. De gewone gang van zaken 103 32.1. Dagorde en reglement 103 322. Schets van de dagelijkse routine 107 33. Ziek zijn 156 33.1. Ziek melden 156 3.3.2. De persoon van boeder Karel 159 33.3. De griepepidemie 162 3.4. Contact met de buitenwereld 165 3.4.1. De vakanties 165 3.42. Bezoek en uitgaan 173 3.4.3. Correspondentie van de student 175 3.4.4. Contact met de buitenwereld via kraut, radio en televisie 177 3.43. Op stap buiten het College 179 3.4.6. De ouderdagen 180 3.4.7 Contact van de schoolleiding met ouders 183 3.5. Conclusie 186 4. Het onderwjjs 188 4.1. Het onderwijsprogramma 190 4.1.1. Het les- en studierooster 192 4.1.2. Leerplannen en boekenlijsten 195 4.1.3. Een voorbeeld: het vak Latijn 211 4.2. De kwaliteit van het onderwijs 237 42.1. Aantallen en soorten leerlingen 238 42.2. De op-zet en beoordeling van het eindexamen 241 42.3. De resultaten van staats- en eindexamens 248 42.4. De tevredenheid van studenten 253 4.3. Het pedagogisch klimaat 259 4.3.1. De opvattingen van de schoolleiding 261 432. De herinneringen van de studenten 269 4.4. Conclusie 283 5. Vorming en ontspanning 285 5.1. Toneel. cabaret en film 285 5.1.1. Toneel 285 5.12. Cabaret 298 5.13. Film 302 5.1.4. Lectuur en nieuwsvoorziening 309 5.2. Muziek 314 52.1. Muziek in de klar 314 522. Prive muziekles 315 523. De harmonie Wilhelmina 319 52.4. Gelegenheidsbandjes 327 52.5. Het zangkoor 329 52.6. De schola cantorum 332 5.2.7. Luisteren naar en schrijven over muziek 334 52.8. Schoolconcerten 340 53. Naar de Expo 344 53.1. We weten er nog maar weinig van 344 5.3.2. Enkele bezienswaardigheden 345 533. Wat de expo ons bood 346 5.3.4. Epiloog: Pinneke en en boterhammenzakje 349 5.4. Conclusie 350 Epiloog 351 Personalia van de leraren 354 Bijlagen 371 Literatuur 421 Auteurs en respondenten 423 // Inhalt: Prolog 7 1. Die Geschichte der Hochschule 10 1.1. Die Geschichte der Hochschule 10 1.2. Die Ära um den Zeitraum 1950-1965 20 1.3. Schlussfolgerung 32 2. In der Hochschule 34 2.1. Aufruf 34 2.1.1. Das Phänomen der 34 ruft 2.1.2. Die Jungen Uden ihre Berufung 38 2.1.3. Verfremdung der Welt 47 2.2. Rekrutierung 49 22.1. Wetvingsacties 50 222. Die Wahl von 53 Uden 2.3. Eintritt 59 2.4. Religiöses Klima 64 2.4.1. Richtlinien für den Religionsunterricht 64 2.42. Keuschheit 75 2.5. Schlussfolgerung 79 3. Die tägliche Leben 81 3.1. Ein Spaziergang durch das Hochschulgebäude 81 32. ordentlicher Geschäftsgang 103 32.1. Agenda und Regeln 103 322. Skizze der Routine 107 33. Ill 156 33.1. 156 Anruf im kranken 3.3.2. Die Person von Charles Boeder 159 33.3. Die Grippe-Epidemie 162 3.4. Kontakt mit der Außenwelt 165 3.4.1. Die Feiertage 165 3.42. Besuche und Unterhaltung 173 3.4.3. Korrespondenz von dem Student 175 3.4.4. Der Kontakt mit der Außenwelt über Kraut, Radio und Fernsehen 177 3.43. Gehen außerhalb der Hochschule 179 3.4.6. Die Mutter Tage 180 3.4.7 Kontakt zur Schule mit den Eltern 183 3.5. Schlussfolgerung 186 4. Die onderwjjs 188 4.1. Das Lehrprogramm 190 4.1.1. Der Lehr- und Studienplan 192 4.1.2. Curricula und Kataloge 195 4.1.3. Ein Beispiel: der lateinische Abschnitt 211 4.2. Die Qualität der Ausbildung 237 42.1. Zahlen und Arten von Studenten 238 42.2. Die up-konvertiert und Beurteilung der Abschlussprüfung 241 42.3. Die Ergebnisse der Staatsexamina und 248 42.4. Zufriedenheit der Schüler 253 4.3. Das Bildungsklima 259 4.3.1. Die Ansichten der Schule 261 432. Die Erinnerungen an die 269 Studenten 4.4. Schlussfolgerung 283 5. Bildung und Entspannung 285 5.1. Bühne. Kabarett und Film 285 5.1.1. Stufe 285 5.12. Cabaret 298 5.13. Film 302 5.1.4. Lesen und Nachrichten 309 5.2. Musik 314 52.1. Musik in den Zwischenräumen 314 522. Privatmusikunterricht 315 523. Harmony Wilhelmina 319 52.4. Gelegenheit Straps 327 52.5. Der Chor 329 52.6. Die Schola Cantorum 332 5.2.7. Hören und Schreiben über Musik 334 52.8. Schulkonzerte 340 53. In der Expo 344 53.1. Wir wissen, es gibt wenig von 344 5.3.2. Einige Sehenswürdigkeiten 345 533. Was die Expo bot uns 346 5.3.4. Epilog: Pinneke und Sandwiches und Tasche 349 5.4. Schlussfolgerung 350 Epilog 351 Personalien der 354 Lehrer Anhänge 371 Literatur 421 Autoren und 423 Befragten V23813I3 ISBN 9789067076517 WICHTIGER HINWEIS zu den Versandpauschalen: Bücher mit einer Gewichtsangabe ab 1001 g kosten 5,90 €. (Versandpauschale reg. Paket) ***** Lieferungen außerhalb Deutschlands nur gegen Vorkasse *** Universitätsbibliotheken oder öffentliche Bibliotheken innerhalb Deutschlands müssen bei Vorkasseartikeln KEINE Vorauskasse leisten. Die bestelte Ware wird in diesem Fall auf Rechnung geliefert. Sprache: Niederländisch Gewicht in Gramm: 1157 geb., ill. HC., 424 S., Ill. ; sehr guter Zustand. Die Lieferung erfolgt gegen Vorauskasse (reg. Paketversand aufgrund des Gewichtes von mehr als 1001 g = 5,90 € ; Auslandsversandkosten auf Anfrage, Books

 ZVAB.com
Versandantiquariat Ottomar Köhler, Hanau, Germany [54272265] [Rating: 4 (von 5)]
Verzendingskosten: EUR 2.80
Details...
(*) Uitverkocht betekent dat het boek is momenteel niet beschikbaar op elk van de bijbehorende platforms we zoeken.
Adieu, adieu o Uden: dagelijks leven en onderwijs op het College van het H. Kruis te Uden 1950-1965 - Berns, Jan, Jan van den Bosch und Kees Mettes
(*)
Berns, Jan, Jan van den Bosch und Kees Mettes:
Adieu, adieu o Uden: dagelijks leven en onderwijs op het College van het H. Kruis te Uden 1950-1965 - eerste uitgave

2010, ISBN: 9067076511

gebonden uitgave, ID: 22404952996

[EAN: 9789067076517], [PU: Amsterdam Uitgeverij De Bataafsche Leeuw B.V.,], ALLTAG, AUSBILDUNG, HOCHSCHULE, H. KRUIS, UDEN, NOORD-BRABANT, SCHULGESCHICHTE, 424 Seiten Holländisches Produkt mit hölländischen Text // Inhoud: Proloog 7 1. De geschiedenis van het College 10 1.1. De voorgeschiedenis van het College 10 1.2. Het tijdsbeeld rond de periode 1950-1965 20 1.3. Conclusie 32 2. Naar het College 34 2.1. Roeping 34 2.1.1. Het verschijnsel roeping 34 2.1.2. De jongens van Uden over hun roeping 38 2.1.3. Vervreemding van de wereld 47 2.2. Werving 49 22.1. Wetvingsacties 50 222. De keuze voor Uden 53 2.3. Toelating 59 2.4. Godsdienstig klimaat 64 2.4.1. Richtlijnen voor godsdienstige vorming 64 2.42. Kuisheid 75 2.5. Conclusie 79 3. Het dagelijks leven 81 3.1. Een wandeling door het collegegebouw 81 32. De gewone gang van zaken 103 32.1. Dagorde en reglement 103 322. Schets van de dagelijkse routine 107 33. Ziek zijn 156 33.1. Ziek melden 156 3.3.2. De persoon van boeder Karel 159 33.3. De griepepidemie 162 3.4. Contact met de buitenwereld 165 3.4.1. De vakanties 165 3.42. Bezoek en uitgaan 173 3.4.3. Correspondentie van de student 175 3.4.4. Contact met de buitenwereld via kraut, radio en televisie 177 3.43. Op stap buiten het College 179 3.4.6. De ouderdagen 180 3.4.7 Contact van de schoolleiding met ouders 183 3.5. Conclusie 186 4. Het onderwjjs 188 4.1. Het onderwijsprogramma 190 4.1.1. Het les- en studierooster 192 4.1.2. Leerplannen en boekenlijsten 195 4.1.3. Een voorbeeld: het vak Latijn 211 4.2. De kwaliteit van het onderwijs 237 42.1. Aantallen en soorten leerlingen 238 42.2. De op-zet en beoordeling van het eindexamen 241 42.3. De resultaten van staats- en eindexamens 248 42.4. De tevredenheid van studenten 253 4.3. Het pedagogisch klimaat 259 4.3.1. De opvattingen van de schoolleiding 261 432. De herinneringen van de studenten 269 4.4. Conclusie 283 5. Vorming en ontspanning 285 5.1. Toneel. cabaret en film 285 5.1.1. Toneel 285 5.12. Cabaret 298 5.13. Film 302 5.1.4. Lectuur en nieuwsvoorziening 309 5.2. Muziek 314 52.1. Muziek in de klar 314 522. Prive muziekles 315 523. De harmonie Wilhelmina 319 52.4. Gelegenheidsbandjes 327 52.5. Het zangkoor 329 52.6. De schola cantorum 332 5.2.7. Luisteren naar en schrijven over muziek 334 52.8. Schoolconcerten 340 53. Naar de Expo 344 53.1. We weten er nog maar weinig van 344 5.3.2. Enkele bezienswaardigheden 345 533. Wat de expo ons bood 346 5.3.4. Epiloog: Pinneke en en boterhammenzakje 349 5.4. Conclusie 350 Epiloog 351 Personalia van de leraren 354 Bijlagen 371 Literatuur 421 Auteurs en respondenten 423 // Inhalt: Prolog 7 1. Die Geschichte der Hochschule 10 1.1. Die Geschichte der Hochschule 10 1.2. Die Ära um den Zeitraum 1950-1965 20 1.3. Schlussfolgerung 32 2. In der Hochschule 34 2.1. Aufruf 34 2.1.1. Das Phänomen der 34 ruft 2.1.2. Die Jungen Uden ihre Berufung 38 2.1.3. Verfremdung der Welt 47 2.2. Rekrutierung 49 22.1. Wetvingsacties 50 222. Die Wahl von 53 Uden 2.3. Eintritt 59 2.4. Religiöses Klima 64 2.4.1. Richtlinien für den Religionsunterricht 64 2.42. Keuschheit 75 2.5. Schlussfolgerung 79 3. Die tägliche Leben 81 3.1. Ein Spaziergang durch das Hochschulgebäude 81 32. ordentlicher Geschäftsgang 103 32.1. Agenda und Regeln 103 322. Skizze der Routine 107 33. Ill 156 33.1. 156 Anruf im kranken 3.3.2. Die Person von Charles Boeder 159 33.3. Die Grippe-Epidemie 162 3.4. Kontakt mit der Außenwelt 165 3.4.1. Die Feiertage 165 3.42. Besuche und Unterhaltung 173 3.4.3. Korrespondenz von dem Student 175 3.4.4. Der Kontakt mit der Außenwelt über Kraut, Radio und Fernsehen 177 3.43. Gehen außerhalb der Hochschule 179 3.4.6. Die Mutter Tage 180 3.4.7 Kontakt zur Schule mit den Eltern 183 3.5. Schlussfolgerung 186 4. Die onderwjjs 188 4.1. Das Lehrprogramm 190 4.1.1. Der Lehr- und Studienplan 192 4.1.2. Curricula und Kataloge 195 4.1.3. Ein Beispiel: der lateinische Abschnitt 211 4.2. Die Qualität der Ausbildung 237 42.1. Zahlen und Arten von Studenten 238 42.2. Die up-konvertiert und Beurteilung der Abschlussprüfung 241 42.3. Die Ergebnisse der Staatsexamina und 248 42.4. Zufriedenheit der Schüler 253 4.3. Das Bildungsklima 259 4.3.1. Die Ansichten der Schule 261 432. Die Erinnerungen an die 269 Studenten 4.4. Schlussfolgerung 283 5. Bildung und Entspannung 285 5.1. Bühne. Kabarett und Film 285 5.1.1. Stufe 285 5.12. Cabaret 298 5.13. Film 302 5.1.4. Lesen und Nachrichten 309 5.2. Musik 314 52.1. Musik in den Zwischenräumen 314 522. Privatmusikunterricht 315 523. Harmony Wilhelmina 319 52.4. Gelegenheit Straps 327 52.5. Der Chor 329 52.6. Die Schola Cantorum 332 5.2.7. Hören und Schreiben über Musik 334 52.8. Schulkonzerte 340 53. In der Expo 344 53.1. Wir wissen, es gibt wenig von 344 5.3.2. Einige Sehenswürdigkeiten 345 533. Was die Expo bot uns 346 5.3.4. Epilog: Pinneke und Sandwiches und Tasche 349 5.4. Schlussfolgerung 350 Epilog 351 Personalien der 354 Lehrer Anhänge 371 Literatur 421 Autoren und 423 Befragten V23813I3 ISBN 9789067076517 WICHTIGER HINWEIS zu den Versandpauschalen: Bücher mit einer Gewichtsangabe ab 1001 g kosten 5,90 €. (Versandpauschale reg. Paket) ***** Lieferungen außerhalb Deutschlands nur gegen Vorkasse *** Universitätsbibliotheken oder öffentliche Bibliotheken innerhalb Deutschlands müssen bei Vorkasseartikeln KEINE Vorauskasse leisten. Die bestelte Ware wird in diesem Fall auf Rechnung geliefert. Sprache: Niederländisch Gewicht in Gramm: 1157 geb., ill. HC., 424 S., Ill. ; sehr guter Zustand. Die Lieferung erfolgt gegen Vorauskasse (reg. Paketversand aufgrund des Gewichtes von mehr als 1001 g = 5,90 € ; Auslandsversandkosten auf Anfrage, Books

 AbeBooks.de
Versandantiquariat Ottomar Köhler, Hanau, Germany [54272265] [Rating: 4 (von 5)]
Verzendingskosten: EUR 2.80
Details...
(*) Uitverkocht betekent dat het boek is momenteel niet beschikbaar op elk van de bijbehorende platforms we zoeken.
Adieu, adieu o Uden: dagelijks leven en onderwijs op het College van het H. Kruis te Uden 1950-1965 - Berns, Jan, Jan van den Bosch und Kees Mettes
(*)
Berns, Jan, Jan van den Bosch und Kees Mettes:
Adieu, adieu o Uden: dagelijks leven en onderwijs op het College van het H. Kruis te Uden 1950-1965 - eerste uitgave

2010, ISBN: 9067076511

gebonden uitgave, ID: 30797

1. Auflage geb., ill. HC., 424 S., Ill. ; sehr guter Zustand. Die Lieferung erfolgt gegen Vorauskasse (reg. Paketversand aufgrund des Gewichtes von mehr als 1001 g = 5,90 ? ; Auslandsversandkosten auf Anfrage 424 Seiten Gebundene Ausgabe Holländisches Produkt mit hölländischen Text // Inhoud: Proloog 7 1. De geschiedenis van het College 10 1.1. De voorgeschiedenis van het College 10 1.2. Het tijdsbeeld rond de periode 1950-1965 20 1.3. Conclusie 32 2. Naar het College 34 2.1. Roeping 34 2.1.1. Het verschijnsel roeping 34 2.1.2. De jongens van Uden over hun roeping 38 2.1.3. Vervreemding van de wereld 47 2.2. Werving 49 22.1. Wetvingsacties 50 222. De keuze voor Uden 53 2.3. Toelating 59 2.4. Godsdienstig klimaat 64 2.4.1. Richtlijnen voor godsdienstige vorming 64 2.42. Kuisheid 75 2.5. Conclusie 79 3. Het dagelijks leven 81 3.1. Een wandeling door het collegegebouw 81 32. De gewone gang van zaken 103 32.1. Dagorde en reglement 103 322. Schets van de dagelijkse routine 107 33. Ziek zijn 156 33.1. Ziek melden 156 3.3.2. De persoon van boeder Karel 159 33.3. De griepepidemie 162 3.4. Contact met de buitenwereld 165 3.4.1. De vakanties 165 3.42. Bezoek en uitgaan 173 3.4.3. Correspondentie van de student 175 3.4.4. Contact met de buitenwereld via kraut, radio en televisie 177 3.43. Op stap buiten het College 179 3.4.6. De ouderdagen 180 3.4.7 Contact van de schoolleiding met ouders 183 3.5. Conclusie 186 4. Het onderwjjs 188 4.1. Het onderwijsprogramma 190 4.1.1. Het les- en studierooster 192 4.1.2. Leerplannen en boekenlijsten 195 4.1.3. Een voorbeeld: het vak Latijn 211 4.2. De kwaliteit van het onderwijs 237 42.1. Aantallen en soorten leerlingen 238 42.2. De op-zet en beoordeling van het eindexamen 241 42.3. De resultaten van staats- en eindexamens 248 42.4. De tevredenheid van studenten 253 4.3. Het pedagogisch klimaat 259 4.3.1. De opvattingen van de schoolleiding 261 432. De herinneringen van de studenten 269 4.4. Conclusie 283 5. Vorming en ontspanning 285 5.1. Toneel. cabaret en film 285 5.1.1. Toneel 285 5.12. Cabaret 298 5.13. Film 302 5.1.4. Lectuur en nieuwsvoorziening 309 5.2. Muziek 314 52.1. Muziek in de klar 314 522. Prive muziekles 315 523. De harmonie Wilhelmina 319 52.4. Gelegenheidsbandjes 327 52.5. Het zangkoor 329 52.6. De schola cantorum 332 5.2.7. Luisteren naar en schrijven over muziek 334 52.8. Schoolconcerten 340 53. Naar de Expo 344 53.1. We weten er nog maar weinig van 344 5.3.2. Enkele bezienswaardigheden 345 533. Wat de expo ons bood 346 5.3.4. Epiloog: Pinneke en en boterhammenzakje 349 5.4. Conclusie 350 Epiloog 351 Personalia van de leraren 354 Bijlagen 371 Literatuur 421 Auteurs en respondenten 423 // Inhalt: Prolog 7 1. Die Geschichte der Hochschule 10 1.1. Die Geschichte der Hochschule 10 1.2. Die Ära um den Zeitraum 1950-1965 20 1.3. Schlussfolgerung 32 2. In der Hochschule 34 2.1. Aufruf 34 2.1.1. Das Phänomen der 34 ruft 2.1.2. Die Jungen Uden ihre Berufung 38 2.1.3. Verfremdung der Welt 47 2.2. Rekrutierung 49 22.1. Wetvingsacties 50 222. Die Wahl von 53 Uden 2.3. Eintritt 59 2.4. Religiöses Klima 64 2.4.1. Richtlinien für den Religionsunterricht 64 2.42. Keuschheit 75 2.5. Schlussfolgerung 79 3. Die tägliche Leben 81 3.1. Ein Spaziergang durch das Hochschulgebäude 81 32. ordentlicher Geschäftsgang 103 32.1. Agenda und Regeln 103 322. Skizze der Routine 107 33. Ill 156 33.1. 156 Anruf im kranken 3.3.2. Die Person von Charles Boeder 159 33.3. Die Grippe-Epidemie 162 3.4. Kontakt mit der Außenwelt 165 3.4.1. Die Feiertage 165 3.42. Besuche und Unterhaltung 173 3.4.3. Korrespondenz von dem Student 175 3.4.4. Der Kontakt mit der Außenwelt über Kraut, Radio und Fernsehen 177 3.43. Gehen außerhalb der Hochschule 179 3.4.6. Die Mutter Tage 180 3.4.7 Kontakt zur Schule mit den Eltern 183 3.5. Schlussfolgerung 186 4. Die onderwjjs 188 4.1. Das Lehrprogramm 190 4.1.1. Der Lehr- und Studienplan 192 4.1.2. Curricula und Kataloge 195 4.1.3. Ein Beispiel: der lateinische Abschnitt 211 4.2. Die Qualität der Ausbildung 237 42.1. Zahlen und Arten von Studenten 238 42.2. Die up-konvertiert und Beurteilung der Abschlussprüfung 241 42.3. Die Ergebnisse der Staatsexamina und 248 42.4. Zufriedenheit der Schüler 253 4.3. Das Bildungsklima 259 4.3.1. Die Ansichten der Schule 261 432. Die Erinnerungen an die 269 Studenten 4.4. Schlussfolgerung 283 5. Bildung und Entspannung 285 5.1. Bühne. Kabarett und Film 285 5.1.1. Stufe 285 5.12. Cabaret 298 5.13. Film 302 5.1.4. Lesen und Nachrichten 309 5.2. Musik 314 52.1. Musik in den Zwischenräumen 314 522. Privatmusikunterricht 315 523. Harmony Wilhelmina 319 52.4. Gelegenheit Straps 327 52.5. Der Chor 329 52.6. Die Schola Cantorum 332 5.2.7. Hören und Schreiben über Musik 334 52.8. Schulkonzerte 340 53. In der Expo 344 53.1. Wir wissen, es gibt wenig von 344 5.3.2. Einige Sehenswürdigkeiten 345 533. Was die Expo bot uns 346 5.3.4. Epilog: Pinneke und Sandwiches und Tasche 349 5.4. Schlussfolgerung 350 Epilog 351 Personalien der 354 Lehrer Anhänge 371 Literatur 421 Autoren und 423 Befragten V23813I3 ISBN 9789067076517 Alltag, Ausbildung, Hochschule, H. Kruis, Uden, Noord-Brabant, Schulgeschichte gebraucht; gut, [PU:Amsterdam Uitgeverij De Bataafsche Leeuw B.V.,]

 Achtung-Buecher.de
Versandantiquariat Ottomar Köhler Einzelunternehmen Inhaber: Ottomar Köhler, 63452 Hanau
Verzendingskosten:Versandkostenfrei innerhalb der BRD. (EUR 0.00)
Details...
(*) Uitverkocht betekent dat het boek is momenteel niet beschikbaar op elk van de bijbehorende platforms we zoeken.
Adieu, adieu o Uden: dagelijks leven en onderwijs op het College van het H. Kruis te Uden 1950-1965  1. Auflage - Berns, Jan, Jan van den Bosch und Kees Mettes
(*)
Berns, Jan, Jan van den Bosch und Kees Mettes:
Adieu, adieu o Uden: dagelijks leven en onderwijs op het College van het H. Kruis te Uden 1950-1965 1. Auflage - gebruikt boek

2010, ISBN: 9789067076517

ID: 30797

1. Auflage 424 Seiten geb., ill. HC., 424 S., Ill. ; sehr guter Zustand. Die Lieferung erfolgt gegen Vorauskasse (reg. Paketversand aufgrund des Gewichtes von mehr als 1001 g = 5,90 € ; Auslandsversandkosten auf Anfrage Holländisches Produkt mit hölländischen Text // Inhoud: Proloog 7 1. De geschiedenis van het College 10 1.1. De voorgeschiedenis van het College 10 1.2. Het tijdsbeeld rond de periode 1950-1965 20 1.3. Conclusie 32 2. Naar het College 34 2.1. Roeping 34 2.1.1. Het verschijnsel roeping 34 2.1.2. De jongens van Uden over hun roeping 38 2.1.3. Vervreemding van de wereld 47 2.2. Werving 49 22.1. Wetvingsacties 50 222. De keuze voor Uden 53 2.3. Toelating 59 2.4. Godsdienstig klimaat 64 2.4.1. Richtlijnen voor godsdienstige vorming 64 2.42. Kuisheid 75 2.5. Conclusie 79 3. Het dagelijks leven 81 3.1. Een wandeling door het collegegebouw 81 32. De gewone gang van zaken 103 32.1. Dagorde en reglement 103 322. Schets van de dagelijkse routine 107 33. Ziek zijn 156 33.1. Ziek melden 156 3.3.2. De persoon van boeder Karel 159 33.3. De griepepidemie 162 3.4. Contact met de buitenwereld 165 3.4.1. De vakanties 165 3.42. Bezoek en uitgaan 173 3.4.3. Correspondentie van de student 175 3.4.4. Contact met de buitenwereld via kraut, radio en televisie 177 3.43. Op stap buiten het College 179 3.4.6. De ouderdagen 180 3.4.7 Contact van de schoolleiding met ouders 183 3.5. Conclusie 186 4. Het onderwjjs 188 4.1. Het onderwijsprogramma 190 4.1.1. Het les- en studierooster 192 4.1.2. Leerplannen en boekenlijsten 195 4.1.3. Een voorbeeld: het vak Latijn 211 4.2. De kwaliteit van het onderwijs 237 42.1. Aantallen en soorten leerlingen 238 42.2. De op-zet en beoordeling van het eindexamen 241 42.3. De resultaten van staats- en eindexamens 248 42.4. De tevredenheid van studenten 253 4.3. Het pedagogisch klimaat 259 4.3.1. De opvattingen van de schoolleiding 261 432. De herinneringen van de studenten 269 4.4. Conclusie 283 5. Vorming en ontspanning 285 5.1. Toneel. cabaret en film 285 5.1.1. Toneel 285 5.12. Cabaret 298 5.13. Film 302 5.1.4. Lectuur en nieuwsvoorziening 309 5.2. Muziek 314 52.1. Muziek in de klar 314 522. Prive muziekles 315 523. De harmonie Wilhelmina 319 52.4. Gelegenheidsbandjes 327 52.5. Het zangkoor 329 52.6. De schola cantorum 332 5.2.7. Luisteren naar en schrijven over muziek 334 52.8. Schoolconcerten 340 53. Naar de Expo 344 53.1. We weten er nog maar weinig van 344 5.3.2. Enkele bezienswaardigheden 345 533. Wat de expo ons bood 346 5.3.4. Epiloog: Pinneke en en boterhammenzakje 349 5.4. Conclusie 350 Epiloog 351 Personalia van de leraren 354 Bijlagen 371 Literatuur 421 Auteurs en respondenten 423 // Inhalt: Prolog 7 1. Die Geschichte der Hochschule 10 1.1. Die Geschichte der Hochschule 10 1.2. Die Ära um den Zeitraum 1950-1965 20 1.3. Schlussfolgerung 32 2. In der Hochschule 34 2.1. Aufruf 34 2.1.1. Das Phänomen der 34 ruft 2.1.2. Die Jungen Uden ihre Berufung 38 2.1.3. Verfremdung der Welt 47 2.2. Rekrutierung 49 22.1. Wetvingsacties 50 222. Die Wahl von 53 Uden 2.3. Eintritt 59 2.4. Religiöses Klima 64 2.4.1. Richtlinien für den Religionsunterricht 64 2.42. Keuschheit 75 2.5. Schlussfolgerung 79 3. Die tägliche Leben 81 3.1. Ein Spaziergang durch das Hochschulgebäude 81 32. ordentlicher Geschäftsgang 103 32.1. Agenda und Regeln 103 322. Skizze der Routine 107 33. Ill 156 33.1. 156 Anruf im kranken 3.3.2. Die Person von Charles Boeder 159 33.3. Die Grippe-Epidemie 162 3.4. Kontakt mit der Außenwelt 165 3.4.1. Die Feiertage 165 3.42. Besuche und Unterhaltung 173 3.4.3. Korrespondenz von dem Student 175 3.4.4. Der Kontakt mit der Außenwelt über Kraut, Radio und Fernsehen 177 3.43. Gehen außerhalb der Hochschule 179 3.4.6. Die Mutter Tage 180 3.4.7 Kontakt zur Schule mit den Eltern 183 3.5. Schlussfolgerung 186 4. Die onderwjjs 188 4.1. Das Lehrprogramm 190 4.1.1. Der Lehr- und Studienplan 192 4.1.2. Curricula und Kataloge 195 4.1.3. Ein Beispiel: der lateinische Abschnitt 211 4.2. Die Qualität der Ausbildung 237 42.1. Zahlen und Arten von Studenten 238 42.2. Die up-konvertiert und Beurteilung der Abschlussprüfung 241 42.3. Die Ergebnisse der Staatsexamina und 248 42.4. Zufriedenheit der Schüler 253 4.3. Das Bildungsklima 259 4.3.1. Die Ansichten der Schule 261 432. Die Erinnerungen an die 269 Studenten 4.4. Schlussfolgerung 283 5. Bildung und Entspannung 285 5.1. Bühne. Kabarett und Film 285 5.1.1. Stufe 285 5.12. Cabaret 298 5.13. Film 302 5.1.4. Lesen und Nachrichten 309 5.2. Musik 314 52.1. Musik in den Zwischenräumen 314 522. Privatmusikunterricht 315 523. Harmony Wilhelmina 319 52.4. Gelegenheit Straps 327 52.5. Der Chor 329 52.6. Die Schola Cantorum 332 5.2.7. Hören und Schreiben über Musik 334 52.8. Schulkonzerte 340 53. In der Expo 344 53.1. Wir wissen, es gibt wenig von 344 5.3.2. Einige Sehenswürdigkeiten 345 533. Was die Expo bot uns 346 5.3.4. Epilog: Pinneke und Sandwiches und Tasche 349 5.4. Schlussfolgerung 350 Epilog 351 Personalien der 354 Lehrer Anhänge 371 Literatur 421 Autoren und 423 Befragten V23813I3 ISBN 9789067076517 Versand D: 5,95 EUR Alltag, Ausbildung, Hochschule, H. Kruis, Uden, Noord-Brabant, Schulgeschichte, [PU:Amsterdam Uitgeverij De Bataafsche Leeuw B.V.,]

 buchfreund.de
Versandantiquariat Ottomar Köhler Einzelunternehmen, 63452 Hanau
Verzendingskosten:Versandkosten innerhalb der BRD. (EUR 5.95)
Details...
(*) Uitverkocht betekent dat het boek is momenteel niet beschikbaar op elk van de bijbehorende platforms we zoeken.
Adieu, adieu o Uden. dagelijks leven en onderwijs op het College van het H. Kruis te Uden 1950-1965, Kees Mettes, Hardcover
(*)
Adieu, adieu o Uden. dagelijks leven en onderwijs op het College van het H. Kruis te Uden 1950-1965, Kees Mettes, Hardcover - nieuw boek

ISBN: 9789067076517

ID: 1417482

Geschiedenis & Politiek

 proxis.com
proxis.com
Verzendingskosten:zzgl. Versandkosten., exclusief verzendingskosten
Details...
(*) Uitverkocht betekent dat het boek is momenteel niet beschikbaar op elk van de bijbehorende platforms we zoeken.