Aanmelden
De tip van euro-boek.nl
actueel

Uw boeken op euro-boek.nl

Voor het vergelijken van boekhandelsdiensten is www.gebrauchtebuecher.info uiterst nuttig, als gaat om het vinden van kopers van uitgerangeerde literatuur. Deze kostenloze online vergelijkingen bieden practische en zeer informatieve profielen van boekenkopers en vermeldt zelfs actuele acties, zoals bonussen en waardebonnen.

Informatie voor privé personen

Als u als privé persoon boeken wilt verkopen, kunnen wij u de platformen eBay, Amazon en www.booklooker.de aanbevelen. Bij deze laatste heeft u geen vaste lasten, u betaalt uitsluitend ca. 8% provisie na een afgesloten verkoop.

Informatie voor antiquariaten

Commerciele antiquariaten kunnen wij aanbevelen tot minstens één van de grote marktplaatsen toe te treden, b.v. >www.zvab.com, >www.abebooks.de en >www.amazon.de evenals de opname van uw titels bij >www.antiquariat.de of >www.buchfreund.de.

Informatie voor de exploitanten van platformen: Euro-boek metazoekinterface

Voor wie is deze beschrijving?
Deze beschrijving is voor potentiele deelnemers aan de metazoekmachine euro-boek.nl, dus zij die willen, dat hun boeken na zoekopdrachten bij euro-boek.nl te zien zijn. Een platform biedt ofwel het complete sortiment moderne boeken aan, ofwel het heeft minstens 30 antiquariaten/boekhandels en minstens 300.000 boeken.

De bestelling en de afhandeling van bestellingen blijven in ieder geval op uw server en worden op het platform waarvan de gegevens stammen bewerkt.

Voor de weergave van de resultaten bij euro-boek.nl, zijn er twee mogelijkheden:

 1. U stelt euro-boek.nl een zoekinterface ter beschikking dat bij iedere zoekopdracht ter beschikking gesteld wordt en de passende resultaten levert.
 2. U stelt uw complete bestand aan euro-boek.nl ter beschikking, en zoekopdrachten lopen uitsluitend over de servers van euro-boek.nl. Deze dienst bieden wij echter bij een bestand van niet meer dan 500.000 examplaren aan, voor grotere bestanden moet een eigen zoekinterface ter beschikking staan.

Welke gegevens stel ik euro-boek.nl in welke vorm ter beschikking, of stuur ik en bloc naar euro-boek.nl?
De gegevens moeten in aparte velden in een formaat geleverd worden, dat eenvoudig kan worden ingelezen, b.v. CSV oder XML. Transfereer zo veel mogelijk velden.

 • Auteur
 • Titel
 • Prijs
 • Bestellink voor uw Website
 • Uitgever
 • Jaar van verschijning
 • Porto
 • Levertijd
 • Beschrijvende tekst: Aantal pagina's, etc.
  Geef zoveel mogelijk beschrijvende tekst door. Wij weten uit ervaring, dat een potentiele koper sneller bestelt als hem meer informatie gegeven wordt.
 • ISBN-Nummer EAN-Nummer
 • Uw eigen unieke boeknummer: Als de bestel-link daarmee gegenereerd kan worden, hoeft de bestel-link niet aan ons overgedragen te worden.
 • Valuta: Als de valuta niet steeds dezelfde is, moet ook de valuta waarin de prijs van het boek aangegeven wordt (zonder verzendingskosten!)mede worden doorgegeven.
 • Land: Het land waarin het boek zich concreet bevindt (meestal het land van antiquair of boekhandel), als hierin geen variatie optreedt, hoeft het land niet doorgegeven te worden.
 • Naam van de moderne boekhandel, van de antiquair of van de verkopende boekhandel
 • URL voor de afbeelding vooraf: De afbeelding vooraf is ongeveer 80 pixels breed en wordt (mits doorgegeven) in de lijst der resultaten getoond.
 • Verzendingskosten: Vermeld op zijn minst de verzendingskosten voor duitsland, voorzover deze per boek vastgesteld kunnen worden.
 • Andere velden: Als u over meer informatie over een boek beschikt, aarzel dan niet, die aan ons door te geven, wij geven deze (indien moglijk) een eigen plaats en het is steeds zinvol de klant door meer informatie bij zijn beslissing te ondersteunen.
Zoekinterface

Bij het zoekinterface (en deze oplossing heeft onze voorkeur) wordt voor iedere zoekopdracht een URL (die u ons noemt) op uw server opgeroepen, b.v.
"https://www.dinserver.com/ebsearch.cgi?author=Holl&title=Jesus&isbn=123456789X&keyword=gesellschaft".
Daarbij worden als parameters de ingevoerde data van de gebruiker voor de zoekopdracht overgenomen (in dit geval bij auteur "Holl", bij de titel "Jezus" enz.) Hoe de parameters heten kunt u ook zelf vastleggen. Maar u moet op zijn minst de parameter "keyword" ondersteunen, die in alle velden zoekt (ook auteur, titel en ISBN-nummer). Iedere parameter kan leeg zijn, en alle parameters zijn met "en" verbonden. Als in een parameter verchillende woorden (door een spatie gescheiden) vermeld worden, dan is ook dit als "en"-verbinding op te vatten. Het zoekinterface moet dan uit uw boekenbestand de passende boeken vinden en hun gegevens als antwoord op de zoekvraag terugsturen (HTTP-Response). Dit antwoord moet gemakkelijk in te parsen zijn, d.w.z. ofwel in CSV-formaat (een regel per boek, de scheidingstekens(of rijen) kunz u zelf uitzoeken) of in XML-formaat (hier kunt u de veld- en de attribuutnamen zelf uitzoeken).

Vaak voorkomende problemen bij het zoekinterface:
Denk er aan, dat er bij ons op één dag zeer vele speurtochten lopen, momenteel ca. 20.000, met met een top van (2-uren-doorsnede) ca. 2000 speurtochten per uur. Reken er dus op, dat u op drukke momenten één zoekvraag per sekonde kunt binnenkrijgen. En hoewel een zoektocht meestal in minder dan één seconde een antwoord oplevert, kunnen verschillende parallel lopende zoektochten (kan in drukke tijden heel goed voorkomen) elkaar verlangzamen. Test uw server of hij op deze belasting voorbereid is, voordat wij met uw platform online gaan (zie hieronder). In het bijzonder moet u er aan denken, dat er, al naar gelelang het aantal boeken in uw bestand, vele speurtochten zonder resultaat kunnen blijven. Dit zijn nu juist de speurtochten die de grootste belasting van de server veroorzaken.

Enige tips voor het gebruik van mySQL:
Als u mySQL 4.x of hoger gebruikt, raden wij u aan om tekst- indexen te gebruiken. Selecteer strings uit de doorgegeven parameters, zoals b.v. "SELECT ... WHERE MATCH(title) AGAINST('+"Holl" +"Adolf"' IN BOOLEAN MODE)". Sla de tekstindexen voor auteur en titel (d.w.z. twee text-indexen) op en tevens de combinatie van auteur, titel, beschrijving en ISBN-nummer. Voor het ISBN-nummer maakt u een eigen (normale) index als "SELECT ... WHERE isbn='123456789X'".

Verzendingskosten:
Tenminste voor de BRD moeten de verzendingskosten vermeld worden. Dit is wettelijk verplicht in de BRD op grond van een oordeel van het "Obergerichtshof" (OGH). Geef uw zoekinterface dus de mogelijkheid de verzendingskosten bij de boekenprijs apart te vermelden in een eigen veld. Wij kunnen u ook doorgeven, voor welke landen (ISO-code) de verzendingskosten vermeld moeten worden.

Het doorgeven van de gezamelijke boekgegevens

De gezamelijke boekgegevens moeten op een vast tijdstip (b.v. eenmaal per week) van uw server(formaat zoals bij het zoekinterface, CSV of XML) per FTP, HTTP, SCP of iets vergelijkbaars automatisch afgehaald kunnen worden. (b.v. eenmaal per week). De datenbanken moeten daarbij steeds dezelfde naam hebben, zodat de import bij ons automatisch en zonder ingrepen uitgevoerd kan worden.

Verkoopsprovisie van de bruttoprijs excl. Porto

Aan Euro-boek nemen alleen platformen deel, die Euro-boek voor ieder door Euro-boek bemiddelde verkoop een verkoopsprovisie betalen. Daarom is het noodakelijk dat u als platform een Affiliate Program deelnemr bent en in staat om vast te stellen, of de bestelling vanuit euro-boek.nl gegenereerd werd of niet. Alle gebruikers die via de euro-boek.nl bestel-links vastgesteld konden worden, worden dan per maand bij elkaar geteld (als som der bestellingen), en bovendien moet het mogelijk zijn iedere bestelling afzonderlijk met datum, tijd, titel en prijs op te sommen. Deze afrekening dient u maandelijks aan Euro-boek door te geven of Euro-boek een webinterface ter beschikking te stellen, waarmee de gegevens maandelijks (oder frequenter) opgevraagd kunnen worden.

Procedure bij de integratie

Gewoonlijk gaat de integratie in euro-boek.nl als volgt:

 • Om te beginnen wordt er een verdrag tussen uw platform en euro-boek.nl gesloten waarin de zakelijke details vastgelegd worden. Daarbij wordt overeengekomen, of u de interface-methode of de transfer "en bloc" de voorkeur geeft. In het laatste geval moeten wij extra kosten in rekening stellen, aangezien wij u voor het efficiente zoek algorithme hard- en software ter beschikking stellen . Voor contactopname staat u de volgende link ter beschikking: Kontaktformular.
 • Voor vragen kunt u eveneens het contactformulier nemen:contactformulier.
 • U implementeert het zoekinterface of de daten-export en deelt de overeenkomstige details mee aan ontz programmeurs.
 • Vervolgens onderzoeken wij uw implementering en, als er geen problemen zijn, implementeren van onze kant de noodzakelijke programma's .
 • Wordt de interface-methode gekozen, dan maken uw technici en onze een termijn uit waarop euro-boek.nl met uw platform online gaat. Dit is principieel op weekdagen (Ma-Do) om ca. 9u mogelijk. Op de afgesproken dag is er bij ons en bij u een programmeur aanwezig, om bij problemen onmiddellijk te kunnen reageren (in de regel is dit het offline-nemen van uw platform). Is tot aan de volgende morgen alles in orde, blijft uw platform verder online. Deze procedure hebben wij gekozen, omdat er in het verleden juist bij kleinere, nieuwe platformen performantie-problemen ontstonden, en op deze manier kunnen wij onmiddellijk reageren.
 • Als de boekgegevens direct worden doorgegeven worden deze na geimplementeerd te zijn, door euro-boek.nl onmiddellijk online gesteld.
 • Als u ons voor de integratie platform logos ter beschikking wilt stellen, dan a.u.b. in het formaat 54x22 pixels.